Logo Logo
PULIRAPID Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml
PULIRAPID Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml
Krátky popis Zlevněný produkt PULIRAPID Splendi na nerezové povrchy, rozprašovač, 500 ml od výrobce PULIRAPID u nás najdete téměř zadarmo od 80 Kč
Obvyklá cena
  • 80
Výrobce/Značka
PULIRAPID
EAN 8002295000156
Hodnocení
Produkt je určen na pravidelnou péči o nerezové povrchy, které při opakovaném užití zůstávají déle čisté, a usnadňuje odstraňování špíny Je ideální na  čistění kuchyňských pracovních ploch, nerezového nádobí, vodovodních baterií, umyvadel, stěn trub na pečení apod Nastříkejte produkt na čištěný povrch, třete vlhkou houbou a vyleštěte do vysokého lesku Je určen k čištění, leštění a dlouhodobé ochraně všech povrchů z nerezu Pulirapid Splendi zabraňuje vytváření vápenatých usazenin Zachovává krásu a  lesk nerezu Usnadňuje odstraňování odolné špíny Typ povrchu:Pro všechny povrchy z nerezu Bezpečnostní opatření:Nepoužívejte na povrchy citlivé na  kyseliny jako je mramor, přírodní kameny, smalt, barevnou keramiku i laminát, teplé povrchy Chraňte pokožku i oči před zasažením přípravkem Uchovávejte mimo dosah dětí Nekonzumujte a nevdechujte Před použitím pozorněte čtěte informace na obalu Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H226 Hořlavá kapalina a páry H315 Dráždí kůži H318 Způsobuje vážné poškození očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí H332 Zdraví škodlivý při vdechování H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
hmotnost 0.65kg
Další produkty od výrobce PULIRAPID
Další produkty v kategorii Čističe