Logo Logo
PULIRAPID Pulirapid Extra na rez a vodní kámen 500 ml
PULIRAPID Pulirapid Extra na rez a vodní kámen 500 ml
Krátky popis Neodolatelný produkt PULIRAPID Pulirapid Extra na rez a vodní kámen 500 ml od výrobce PULIRAPID u nás najdete nejlevněji od 90 Kč
Obvyklá cena
  • 90
Výrobce/Značka
PULIRAPID
EAN 8002295000163
Hodnocení
Ideální na čistění vodovodních baterií, umyvadel, dřezů z nerezu, keramických van, sprchových koutů skleněných i plastových, sporáků, porcelánu i keramiky Oplachuje se Odstraňuje rez, špínu a vodní kámen Určen na nerez, keramiku, plast, sklo, mosaz a měď PULIRAPID Extra čistí bez poškrábání povrchu Pro snadnou manipulaci je opatřen dávkovacím aplikátorem Typ povrchu:Pro keramické a nerezové povrchy, plast, sklo, mosaz a měď Složení:5-15 % Neionogenní tenzidy, kyselina fosforečná maximálně 24,5 % Biodegradabilita 90 % Bezpečnostní upozornění GHS05 - korozivní a žíravé látky Signální slovo: Nebezpečí Obsah nebezpečných látek Kyselina orthofosforečná, polyethoxylovaný mastný alkohol H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa NEVYVOLÁVEJTE zvracení P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte Opláchněte kůži vodou/osprchujte P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P405 Skladujte uzamčené P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku
hmotnost 0.65kg
Další produkty od výrobce PULIRAPID
Další produkty v kategorii Čističe