Logo Logo
PULIRAPID Pulirapid Casa univerzální čistič se čpavkem 1500 ml, Bílý muškát
PULIRAPID Pulirapid Casa univerzální čistič se čpavkem 1500 ml, Bílý muškát
Krátky popis Neodolatelný produkt PULIRAPID Pulirapid Casa univerzální čistič se čpavkem 1500 ml, Bílý muškát od výrobce PULIRAPID u nás najdete zlevněný od 90 Kč
Obvyklá cena
  • 90
Výrobce/Značka
PULIRAPID
EAN 8002295000552
Hodnocení
Spojte úklid domácnosti s její hygienizací Pulirapid Casa je ideální pomocník při efektivním úklidu s výsledkem dokonalé hygieny Tekutý čistič Pulirapid Casa se čpavkem a alkoholem s hygienizujícím účinkem S vůní bílý muškát Tento nový čisticí prostředek je ideální pro dokonalou hygienu všech domácích omyvatelných povrchů (podlahy z mramoru, žuly, keramické dlažby, linolea, obkladačky, lakovaný nábytek, laminát, nerez, okna a zrcadla, pracovní kuchyňské plochy, sporáky, omyvatelné plochy v koupelnách a na toaletách, koberce a  potahové látky) Pulirapid čistí, odmašťuje a zanechává příjemnou a přetrvávající vůni Není třeba oplachovat Díky obsaženému čpavku a alkoholu čištěné povrchy rychle osychají a zůstávají bez čmouh Bezpečnostní upozornění GHS07 - dráždivé látky Signální slovo: Varování Obsah nebezpečných látek PULIRAPID CASA (S vůní citrusového ovoce) méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (LIMONENE, LINALOOL) PULIRAPID CASA (S vůní bílého muškátu) méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry H302 Zdraví škodlivý při požití H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí H318 Způsobuje vážné poškození očí H319 Způsobuje vážné podráždění očí H400 Vysoce toxický pro vodní organismy P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno Pokračujte ve vyplachování P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
hmotnost 1.6kg
Další produkty od výrobce PULIRAPID
Další produkty v kategorii Čističe